Folkedans er sjov motion

Nyd folkedansens glæde…

Vi er en forening, hvor hyggeligt samvær er lige så vigtigt som dansen i sig selv. Vi kommer for at more os sammen, såvel under dansen som i pauserne. Vi byder nye dansere velkommen.
 
Man kan sagtens komme alene, da alle skifter dansepartner efter hver pause. Nye dansere bliver således budt op, og er man uøvet er det let at lære trin og danse, når man på denne måde bliver blandet med de erfarne.
 
Vi er ikke professionelle - vi laver alle sammen fejl ind imellem.
 
Der er stor aldersspredning på vores voksenhold. Der er en del unge omkring 20 år, og ellers er deltagerne jævnt fordelt op til omkring 70 år.
 
De første træningsaftner vil der være lette danse og trinøvelse hvis nødvendigt.
 
Voksenholdet danser 2 gange én time med ½ times kaffepause, hvor man kan nyde sin medbragte kaffekurv.
 
Det hele foregår torsdag aften i Spejlsalen i Sdr. Felding Hallen.
 
Du behøver ikke at have en dragt for at være med. Hvis du får brug for en dragt til en opvisning, hjælper vi med at få fat i en. Vi har venskabsforeninger i Danmark og udlandet.